Welcome to St.Helen Bauhinia Shenzhen!
No. 2002 Qiaocheng East Road, Huaqiao City, Futian District, Shenzhen, China

+86755-61280288 (CouponCode:15185) (Reserve)

St.Helen Bauhinia Shenzhen reserve:+86755-61280288 (CouponCode:15185) (Busy or no answer, online booking please!) | Meetings

Catering Entertainment:0755-82829966 | Address: No. 2002 Qiaocheng East Road, Huaqiao City, Futian District, Shenzhen, China

深圳博林圣海伦酒店St.Helen Bauhinia Shenzhen Sitemap